LeefstijlClub; Healthy Lifestyle, Healthy Ageing

Gezond leven, iedereen wil het maar toch lukt het ruim 75% van de Nederlandse bevolking niet. De richtlijnen die de laatste jaren zijn aangereikt door de WHO en de Gezondheidsraad, hebben gewoonweg de burger nog niet bereikt. Toch blijkt uit onderzoek dat toepassing van deze essentiële inzichten een sterk preventieve werking heeft op maar liefst 25 chronische aandoeningen, ons leven met 7 tot 10 jaar kan verlengen en het aantal ziektejaren met 14 tot 16 jaar kan reduceren. Deze kennis moet dan toch iedereen ontvangen? Dat is precies wat de ontwikkelaars van Leefstijlclub – Healthy Lifestyle, Healthy Ageing bedachten en waarom het programma ‘Fit SWITCH’ is ontwikkeld. Food SWITCH en Mind SWITCH zijn momenteel nog in ontwikkeling.

EnergiQue4you ondersteund de visie van primaire preventie en gezondheidsbevordering van harte en is daarom een steunpunt van Leefstijlclub – Healthy Lifestyle, Healthy Ageing.

De omslag van een op ziekte gecentreerde gezondheidszorg naar een op preventie en gezondheidsbevordering gerichte gezondheidszorg begint bij professionals. Middels de programma’s reik ik kennis, inzichten en bewustwording aan, aan mensen die gezonder willen leven, gezonder ouder willen worden of gewoon fitter, sterker en vitaler willen leven. 

Vanaf februari 2022 bied ik het unieke Fit SWITCH programma aan, een 12 weken programma waarin deelnemers echte kenners worden van actief en gezond leven en zelf stapje voor stapje ontwikkelen naar een gezondere leefstijl, om er een leven lang de vruchten van te plukken.

Waarom het Fit SWITCH Programma? Bekijk onderstaand filmpje én lees op: https://www.energique4you.nl/beweeg-switch-programma/

Meer informatie over het Fit SWITCH Programma? Mail dinja@energique4you.nl of bel 06-23 1212 30.